Radni sastanak dirketora Centra sa predsednikom sindikata EMS

U Beogradu, 4. februara, u prostorijama  Centra za industrijske odnose, održan je radni sastanak predsednika  Sindikata EMS, Radeta Petrovića i direktora Centra za industrijske odnose, Prof. dr Darko Marinkovića. Ovaj sastanak je nastavak uspešne višegodišnje saradnje Centra i Sindikata EMS na planu jačanja stručne podrške delovanju Sindikata, kao i obrazovanju i osposobljavanju sindikalnih aktivista za uspešniji sindikalni rad.

Sastanak je usledio posle održavanja izborne skupštine Sindikata EMS, na kojoj su, pored ostalog, razmatrana i pitanja unapređivanja stručnih i obrazovnih kapaciteta Sindikata i definisane potrebe i zadaci na tom planu.

Dogovoreno je, na osnovu potreba sindikata EMS, da prvi korak u nastavku saradnje Centra i Sindikata, bude organizovanje radnog doručka, na kome će sindikalni lideri i stručnjaci razgovarati o otvorenim pitanjima u procesu unapređivanja sistema kolektivnog pregovaranja.

Domaćin radnog doručka biće Rade Petrović, predsednik Sindikata EMS.

Redakcija Sajta

0 Comments