Učesnicima radnog doručka “Kolektivno pregovaranje u Srbiji – Stanje i perspektive”

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

U protekle tri decenije sistem kolektivnog pregovaranja prolazio je kroz brojna otvorena pitanja, dileme, u traganju za odgovorima koji model kolektivnog pregovaranja najviše odgovara specifičnostima procesa društvenih reformi koje se odvijaju u Srbiji. Činjenica da je sam proces  tranzicije konfliktan i protivrečan, uticala je da kolektivno pregovaranje bude konfliktno i protivurečno. Socijalni akteri, odnosno učesnici procesa kolektivnog pregovaranja imali su različite stavove, različite interese, koje su nastojali da usaglase u pregovaračkom procesu. U svakom slučaju, krajnji rezultat je pozitivan, što potvrđuje unapređivanje pravnog okvira i prakse kolektivnog pregovaranja kao i saglasnost socijalnih partnera o tome da je kolektivno pregovaranje civilizacijska tekovina i jedan od najefikasnijih instrumenata socijalnog mira.

Međutim, u promenjenim društvenim okolnostima mnoga pitanja traže novi pristup i nove odgovore. To su, pored ostalog sledeća pitanja:

  • Unapredjivanje kapaciteta socijalnih partnera za kolektivno pregovaranje;
  • Mirno rešavanje industrijskih i socijalnih konflikata;
  • Pravni okvir kolektivnog pregovaranja;
  • Odnos zakonodavne i autonomne regulative;
  • Specifičnosti kolektivnog pregovaranja u javnom sektoru;
  • Prednosti i ograničenja disperziranog sistema kolektivnog pregovaranja u Srbiji.

Imajući uvidu navedene i druge izazove sa kojama se danas suočava proces kolektivnog pregovaranja, Centar za industrijske odnose, u skladu sa dosadašnjom uspešnom praksom , kao i inicijativom jednog broja saradničkih organizacija organizovaće radni doručak  predstavnika sindikata, poslodavaca,  državnih institucija, eksperata, posvećen ovoj temi.

To će biti prilika za druženje,  neformalne kontakte, ali i prilika da se otvoreno, argumentovano razgovara o  problemima kolektivnog pregovaranja i pokrenu nove ideje i inicijative u ovoj oblasti.

Radni doručak će se održati u prostorijama Visoke strukovne škole za preduzetništvo, Beograd, Majke Jevrosime 15,  4. marta 2020 godine, sa početkom u 10,00 časova.

Domaćin ovog Radnog doručka biće Sindikat EMS, kome se, ovom prilikom zahvaljujemo na podršci u organizovanju ovog radnog doručka.

Za sva bliža obaveštenja u vezi organizovanja radnog doručka možete se obratiti Darku Marinkoviću, na telefon 063 364 464 ili putem meila industrijski.odnosi@gmail.com.

Molim vas do što pre dostavite imena, telefone i E-mailove učesnika Radnog doručka iz vaše organizacije.

Dobrodošli na radni doručak i prijateljsko druženje.

Predsednik Sindikata EMS
Rade Petrović

Direktor Centra,
Prof. dr Darko Marinković                                                                                                                   

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *