Organizovan radni doručak na temu “Kolektivno pregovaranje”

U Beogradu je,  4 marta 2020 godine, u organizaciji Centra za industrijske odnose organizovan radni doručak na temu „Kolektivno pregovaranje“. Na otvaranju ove aktivnosti učesnicima se obratio Darko Marinković, Direktor Centra.

Domaćini radnog doručka bili su: Rade Petrović, predsednik  Sindikata Elektromreža Srbije i Doc. Ivan Arnautović, profesor Visoke strukovne škole za preduzetništvo i uspešni privrednik, koji su, zajedno sa Nenadom Vukovićem, osnivačem i predsednikom Društva lobista Srbije predsedavali ovim skupom.

Na radnom doručku učestvovalo je preko dvadeset učesnika – sindikalnih lidera, stručnjaka, privrednika, naučnih radnika.

Temu skupa, saglasili su se učesnici nametnula je društvena praksa, pre svega, činjenica da je kolektivno pregovaranje ključni instrument socijalnog mira,kao veliki broj otvorenih pitanja, sa kojima akteri kolektivnog pregovaranja suočavaju.

U otvorenoj, sadržajnoj, neformalnoj raspravi učesnici su govorili o odnosu autonomne i zakonske regulative, o odnosu kolektivnog pregovaranja i platnih razreda, o podelama i atomiziranosti sistema kolektivnog pregovaranja.

Ipak u centru pažnje  bilo je pitanje  lobiranja, kao instrumenta učešća u društvenom životu i posebno u procesu kolektivnog pregovaranja.

Pokrenuta je inicijativa da se organizuju seminari, kao i celovitiji obrazovni programi za obrazovanje lobista, a posebno inicijativa da se osnuje  sekcija lobista u sindikatima i poslodavačkim organizacijama, koji bi kvalifikovano učestvovali u procesu kolektivnog pregovaranja.

0 Comments