Kolektivno pregovaranje u Srbiji – stanje i perspektive

Centar za industrijske odnose je osnovan od strane grupe nezavisnih eksperata i aktivista sindikata, kao nezavisna ekspertska organizacija koja ima za cilj afirmaciju vrednosti pluralističkog, demokratskog društva, unapređivanja ljudskih prava, vladavine prava, socijalne tržišne privrede, socijalne pravde, socijalne demokratije, socijalnog partnerstva, uspostavljanja i trajnog održavanja industrijskog i socijalnog mira u funkciji slobode, dostojanstva i sve većeg kvaliteta života ljudi. Od svog osnivanja Centar organizuje neformalne tripartitne skupove pod nazivom “Radni doručak” na kojima su uzeli učešće mnogi predstavnici sindikata, poslodavaca i Države. Poslednji takav skup je održan u Beogradu, u prostorijama Visoke strukovne škole za preduzetništvo, 4. marta 2020. godine, sa temom “Kolektivno pregovaranje u Srbiji – stanje i perspektive”. Domaćin ovog radnog doručka je bio Rade Petrović, predsednik Sindikata EMS, kome se ovom prilikom zahvalio prof. dr Darko Marinković, direktor Centra. U prepunoj sali Centra među učesnicima edukativnog skupa su bili i članovi Pregovaračkog tima Sindikata EMS Vlada Smilić i Dragan Šarić.

U protekle tri decenije sistem kolektivnog pregovaranja prolazio je kroz brojna otvorena pitanja, dileme, u traganju za odgovorima koji model kolektivnog pregovaranja najviše odgovara specifičnostima procesa društvenih reformi koje se odvijaju u Srbiji. Činjenica da je sam proces tranzicije konfliktan i protivrečan, uticala je da kolektivno pregovaranje bude konfliktno i protivurečno. Socijalni akteri, odnosno učesnici procesa kolektivnog pregovaranja imali su različite stavove, različite interese, koje su nastojali da usaglase u pregovaračkom procesu. U svakom slučaju, krajnji rezultat je pozitivan, što potvrđuje unapređivanje pravnog okvira i prakse kolektivnog pregovaranja kao i saglasnost socijalnih partnera o tome da je kolektivno pregovaranje civilizacijska tekovina i jedan od najefikasnijih instrumenata socijalnog mira. Međutim, u promenjenim društvenim okolnostima mnoga pitanja traže novi pristup i nove odgovore. To su, pored ostalog sledeća pitanja: Unapređivanje kapaciteta socijalnih partnera za kolektivno pregovaranje; Mirno rešavanje industrijskih i socijalnih konflikata; Pravni okvir kolektivnog pregovaranja; Odnos zakonodavne i autonomne regulative; Specifičnosti kolektivnog pregovaranja u javnom sektoru; Prednosti i ograničenja disperziranog sistema kolektivnog pregovaranja u Srbiji. Imajući u vidu navedene i druge izazove sa kojama se danas suočava proces kolektivnog pregovaranja, Centar za industrijske odnose, u skladu sa dosadašnjom uspešnom praksom, kao i inicijativom jednog broja saradničkih organizacija organizovao je radni doručak predstavnika sindikata, poslodavaca, državnih institucija, eksperata, posvećen ovoj temi. Pored korisne razmene iskustava iz oblasti kolektivnog pregovaranja i lobiranja, učesnici su iskoristili priliku za druženje, kontakte i za neformalne, otvorene, argumentovane razgovore o aktuelnim problemima socijalnog dijaloga i za pokretanje novih ideja i inicijativa u ovoj oblasti.

0 Comments