Naučno istraživački rad Centra

Zahvaljujući velikom broju saradnika iz različitih oblasti, koji učestvuju u aktivnostima Centra kao podršci preduzeća i institucija, Centar se bavi i naučno istraživačkim radom.

Uz podršku Visoke strukovna škola za preduzetništvo, koja je glavni nosilac ove aktivnosti, kao i uz finasijsku i drugu podršku korporativnih partnera , Centar učestvuje u organizovanju medjunarodnih naučnih  Konferencija, o aktuelnim ekonomskim, političkim, socijalnim i drugim razvojnim pitanjima.

U proteklom period organizovano je 11 konferencija o pitanjima:

  • Univerzitetsko obrazovanje u tranziciji
  • Kapitalizam u tranziciji
  • Sindikati i politika
  • Ekonomski učinci morala  i moralni učinci ekonomije
  • Šta posle krize – traganje za  mogućnostima
  • Javne politike i politika kao javna stvar
  • Konfliktna globalizacija
  • Socijalni akteri pred izazovima tehnoloških promena
  • Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru
  • Vratiti čoveka planeti, vratiti planetu ljudima.

Uskoro počinju priprema 12 međunarodne naučne konferencije.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da  učestvuju u pripremama i održavanju ove konferencije.