Nove inicijative

PREDLOG PROJEKTA “DOKUMENTACIONI CENTAR INDUSTRIJSKIH ODNOSA U SRBIJI – NEKADA I SADA”

OPIS PROJEKTA:

Projekat „Dokumentacioni centar industrijskih odnosa u Srbiji – nekada i sada“ treba da pomogne u realizaciji stvaranja jedinstvene baze dokumenata vezanih za industrijske odnose, tačnije za njihov razvoj u Srbiji, ali i da analizomdokumenata pokaže kakvo je stanje industrijskih odnosa trenutno u Srbiji.

Jedinstvena baza dokumenata vezanih za industrijske odnose koja bi bila stvorena ovim projektom bila bi dostupna svima koji se bave ovom oblašću, pre svega članovima sindikata, članovima udruženja poslodavaca, ali i predstavnicima države kao najvećeg poslodavca.

Osim toga, baza bi bila otvorena i za sve zainteresovane građane, a Centar bi omogućio  i svim visokoškolskim ustanovama, koje su zainteresovane, da imaju pristup ovoj bazi dokumenata.

Sa realizacijom projekta počelo bi se tako što bi se uspostavili kontakti sa relevantnim instucijama, poput Arhiva Beograda, zatim Fondacije Fridrih Ebert, Univerzitetske i Narodne biblioteke, ali i arhiva sindikata i udruženja poslodavaca,gde bi se prikupljala građa i materijal za stvaranje jedinstvene baze.

Nakon sakupljanja građe, krenuće se u digitalizaciju sakupljenje građe i njenu objavu na specijalno predviđenom sajtu Projekta.

CILJVI PROJEKTA:

  • Stvaranje prve i jedinstvene baze industrijskih odnosa u Srbiji
  • Podizanje nivoa informisanosti sindikata i njihovih članova o značaju ove teme
  • Podizanje nivoa informisanist poslodavaca i države o značaju ove teme
  • Otvaranje akademske rasprave na temu trenutnog stanja industrijskih odnosa u Srbiji
  • Međusobno umrežavanje svih korisnika jedinstvene baze industrijskih odnosa u Srbiji
  • Povećanje broja i kvaliteta naučnih radova i članaka koji se bave temom industrijskih odnosa