Primenjena istraživanja, studije, projekti

Centar na osnovu zahteva naručilaca uspešno realizuje projekte, studije i primenjena istraživanja iz sledećih oblasti:

  • Investicioni planovi
  • Studije slučaja
  • Stavovi zaposlenih o značajnim pitanjima poslovne i razvojne politike preduzeća i ustanova;
  • Uspostavljanje i razvoj funkcije i službe ljudskih resursa; 
  • Uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u lokalnoj zajednici;
  • Uspostavljanje i funkcionisanje saveta zaposlenih u preduzeću;
  • Projekti, studije i  istraživanja o drugim, srodnim pitanjima.