Prva inicijativa

Prva Inicijativa - Objavljivanje odrednica Enciklopedije Industrijskih odnosa

„Službeni  glasnik“ Republike Srbije, je uz stručnu podršku stručnjaka Centra objavio Enciklopediju industrijskuh odnosa, koja obuhvata više od 1000 odrednica iz ove oblasti. Urednici Enciklopedije su bili Vladimir i Darko Marinković, a autori odrednica: Zoran Ristić, Slobodan Petrović, Bojana Vignjević, Slaven Šuica, Dejan Kostić, Alen Kelvin. Enciklopedija je naišla na veliko interesovanje i pozitivne ocene u stručnoj i široj javnosti. To je autore opredelilo da započnu sa radom na pripremi drugog, izmenjenog i dopunjenog izdanja.

Ovim putem želimo da korisnicima sajta Centra omogućimo pristup jednom broju odrednica, u funkciji unapredjivanja njihovih znanja iz oblasti industrijskih odnosa.

Urednici Enciklopedije

prof. dr Darko Marinković

Biografija

Vladimir Marinković

Biografija

Bojana Vignjević

Biografija

doc. dr Slobodan Petrović

Biografija

Slaven Suica

Biografija

Enciklopedija industrijskih odnosa - Odrednice