Realizovani projekti

Značajniji projekti koje je u proteklom periodu realizovao Centar samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama

Veliku pažnju u svom delovanju  Centar je posvetio radu na projektima iz različitih oblasti drušvenog života. Na takav pristup Centar su opredelili i usmerili sledeći činioci: Mogućnost  da se kroz projekte objektivnije i celovitije sagledaju neka značajna društvena pitanja i ponude relevantna rešenja problema; Inicijative saradničkih organizacija Centra  da centar pokrene i realizuje odredjen projekte; Projekti pružaju velik mogućnosti za timski rad a to znači uključivanje velikog broja ljudi u projektne aktivnosti. Stalna aktivnost na unapredjivanju stručnih i tehničkih kapaciteta Centra, stalno širenje mreže saradnika Centra , omogućili  su da se Centar angažuje na širokom spektru projekata iz razlčitih oblasti društvenog života, prema potrebama kompanija, društvenih i državnih institucija i drugih korisnika. Među tim projektima posebno izdvajamo sledeće

 • „Uspostavljanje razvoj socijalnog dijaloga u zemljama Jugoistočne Evrope“ komparativna studija, u saradnji sa Evropskom Trening Fondacijom iz Torina, 2002 ;
 • „Uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u lokalnoj zajednici – u Nišu“, zajedno sa Centrom za ljudska prava iz Niša, 2004 /2005
 • „Osnivanje i vođenje malog biznisa“, Projekat zajedno sa Višom tekstilno tehničkom školom i  Asocijacijom slobodnih i nezavisnih sindikata, 2006;
 • Istraživanje i obrazovni program u funkciji razvoja korporativne kulture i društveno odgovornog poslovanja u Preduzeću „Transportšped“, sukcesivno 2005 i 2007
 • „Uspostavljanje i razvoj funkcije i službe za ljudske resurse u preduzećima
  • „Energoprojekt“, Beograd
  • „Vojvodinašped“, Novi Sad
  • „Telefonija“, Beograd
  • „Velefarm“, Beograd 2007 i 2008
 • „Uspostavljanje i razvoj socijlnog dijaloga u lokalnoj zajednici – u Nišu“ 2005
 • Okrugli sto i empirijsko istraživanje na temu „Industrijski konflikti u Srbiji“ u saradnji sa Midllesex University, London
 • „Priručnik za mirno rešavanje radnih sporova“ za potrebe Agencije za mirno rešavanje radnih sporova;
 • Sistematski program sindikalnog obrazovanja za aktiviste svih sindikata u regionu Novog Pazara, 2008 i 2009;
 • Korišćenje IT u delovanju sindikata, Fondacija Fridrih Ebert  2014
 • Projekat „Gde su naše plate“, Ministarstvo informisanja i kulture, 2015
 • Etno selo PETRUS, investicioni i biznis plan 2016
 • Projekat „Edukacija žena u oblasti IT, 2017
 • Etički kodeks „BEOHEM“, 2016